0

Tang, Tare og Sjøgress, hva er forskjellen?

illustration
illustration
illustration
illustration
illustration

Kjært barn har mange navn og noen ganger kan det være vanskelig å vite hva som er hva.

Tang og Tare er makroalger. I Norge finnes det 450 arter, disse deles inn i 3 grupper:

Brunalger: Fingertare, Butare, Sukkertare, Grisetang, Sagtang, Blæretang.

Rødalger: Søl, Fjærehinne, Krusflik, Gristangdokke

Grønnalger: Havsalat og Tarmgrønske (tilhører planteriket, men omtales som alger).

Du kan tenke på fjæra som en grønsakshage med ulike arter som alle er spiselige. De har som landgrønsakene ulik smak, utseende, tekstur og kvaliteter. Algegift fra mikroalger i blåskjell forgifter ikke Tang på samme måte. Når vi sanker tang benytter vi den ytterste og nyeste delen som ikke har akkumulert fremmedstoffer

Tangartene vokser på stein i fjæresonen. Som blomstene vokser den nyeste delen fra tuppen.

Tare er de større algene du finner lengst ned i fjæra og i havet. Den vokser som et hårstrå fra festet og opp mot lyset.

Makroalgene mangler røtter, men har en festeanordning mot steinene.

Sjøgress er en plante som har tilpasset seg livet ved havet og setter røttene sine på bløt bunn og grunt vann. Det finnes ca 60 arter i Norge. Ålegress er den vanligste og finnes langs hele kysten.